Câu đối Tết dài gần bằng tòa nhà cao tầng

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.